top of page

Kom naar de viering in Hoeselt ter herdenking van Wapenstilstand

Ieder jaar op 11 november herdenken steden en gemeenten hun slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ook onze gemeente herdenkt deze slachtoffers, maar ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. Naar jaarlijkse gewoonte is er op 11 november 2022 in de Sint-Stefanuskerk om 10.30 u. een bijzondere herdenkingsdienst. Deze plechtigheid zal opgeluisterd worden door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in aanwezigheid van de burgerlijke overheid, een delegatie van de Koninklijke School voor Onderofficieren van Saffraanberg, de Hoeseltse oudstrijdersverenigingen en kinderen van de plaatselijke basisscholen, met aansluitend het gebruikelijk ceremonieel met toespraken en bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden. De gemeente wil de inwoners meer betrekken bij de herdenking en roept alle belangstellenden op om deel te nemen aan de plechtigheden. Ter afsluiting zijn alle aanwezigen welkom op een receptie georganiseerd door ons gemeentebestuur. Onthulling Vredesduif tijdens de viering wapenstilstand Het Nationaal Bestuur van de Strijdersbond NSB België heeft het initiatief genomen om vredesmonumenten aan te brengen in elke gemeente. Ons bestuur besloot hierin mee te gaan en bestelde een vredesduif die tijdens de viering onthuld zal worden. Bron: hoeseltmaggezien.be

Kom naar de viering in Hoeselt ter herdenking van Wapenstilstand
bottom of page