top of page

Lanaken moderniseert personeelsbeleid

De gemeente Lanaken is een van de eerste lokale besturen in Vlaanderen die haar rechtspositieregeling en arbeidsreglement aanpast aan een concurrerende bedrijfsomgeving. Lanaken schaft onder meer de traditionele examens af en het bestuur zet in op flexibele werktijden tussen 7 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds. De “war on talent” is ook in Lanaken voelbaar. Het wordt steeds minder evident om de juiste mensen te vinden en te houden. Als werkgever wil het gemeentebestuur van Lanaken attractief zijn en blijven voor bestaande en toekomstige medewerkers. De gemeente past daarom haar regeling rond aanwervingen, verloningen, werktijden en coaching aan.
De tijd dat medewerkers een leven lang bij dezelfde werkgever bleven werken is voorbij. We zien dat ook in ons bestuur. Daarom is het belangrijk om ons aan te passen zodat we een aantrekkelijke werkgever blijven.
De belangrijkste wijzigingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn:
1. Vernieuwde selectieprocedures
Lanaken schaft het traditionele schriftelijke examen af. In de plaats komen meer dynamische, competentiegerichte beoordelingen zoals interviews en praktijktesten om het wervingsproces te versnellen en te verbeteren.
Veel kandidaten worden afgeschrikt omdat ze moeten studeren voor een schools examen. Vaak verliezen we hierdoor goede potentiële kandidaten. Tegelijk neemt het afnemen en verbeteren van zo’n schriftelijk examen veel tijd in beslag. Hierdoor haken sommige kandidaten af omdat ze intussen een andere job vonden.
2. Inclusieve opleidingscriteria
Een diploma van de middelbare school zal niet langer een barrière vormen voor jobs op niveau C. Een vaardigheidstest zal bepalen of iemand in aanmerking komt, waardoor er kansen komen voor mensen met niet-traditionele kwalificaties.
3. Erkenning van alle relevante werkervaring
Tot vandaag kon een nieuwe medewerker 6 jaar relevante ervaring uit de privésector meenemen. Voortaan telt alle relevante werkervaring, in de publieke of private sector, mee voor het startsalaris van nieuwe werknemers.
4. Flexibele werktijden en werken op afstand
Het systeem van glijdende werkuren wordt flexibeler, waardoor werknemers hun werk-privé balans beter op elkaar kunnen afstemmen. Een medewerker kan werken tussen 7 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds, zolang de permanentie op de dienst maar gegarandeerd is. Daarnaast versoepelt Lanaken de thuiswerkregeling.
Een medewerker kan bijvoorbeeld tot 15 uur op kantoor komen werken, vervolgens de kinderen van school halen, even naar de supermarkt gaan voor een boodschap en nadien thuis verder werken tot 20 uur. Dit biedt een grote vrijheid om je privésituatie met het werk te combineren. Werknemers die dit doen zijn gelukkiger, productiever en minder snel ziek.
5. Prestatiecoaching
Ondanks de toegenomen flexibiliteit is er nog steeds toezicht. Leidinggevenden coachen hun medewerkers op hun doelen en houden toezicht op hun thuiswerk om een efficiënte en effectieve dienstverlening te garanderen.
Het vernieuwde personeelsbeleid werd goedgekeurd door de Gemeente- en OCMW-raad van maandag 27 november. Bron: lanaken.be

Lanaken moderniseert personeelsbeleid
bottom of page