top of page

Limburgse HospiLim bouwt aan een digitale snelweg

HospiLim verbindt met HospiSmart, de naam van de digitale snelweg, alle Limburgse ziekenhuizen en vier Limburgse psychiatrische centra. Een innovatieve invulling aan haar motto "Samen staan we sterker" om een intensievere samenwerking tussen 11 Limburgse zorginstellingen te bereiken. Het voorbij decennium investeerde Hospilim in een intensievere samenwerking tussen 11 Limburgse zorginstellingen en dat uitte vooral in het organiseren van groepsaankopen en kennisverspreiding. De huidige coronacrisis bewijst dat een goede gezondheidszorg van uitermate groot belang is. Als de druk op het zorgsysteem te groot wordt, zoals nu, moeten in het belang van de samenleving beperkende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen treffen ook de economie. Vandaar dat we met de provincie, POM en LSM al meerdere jaren zeer sterk investeren in de Limburgse zorgsector. Bron: limburg.be

Limburgse HospiLim bouwt aan een digitale snelweg
bottom of page