top of page

Nieuw project versterkt de natuur in het Zouwdal

Het Zouwdal verbindt de waardevolle taluds van het Albertkanaal met de oevers van de Grensmaas. Deze grensoverschrijdende natuurcorridor werd in 2019 aangelegd en bestaat uit graslanden, ruigtes, struweel, grachten en poelen. De gemeente schreef samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Natuurpunt Lanaken een projectvoorstel uit dat bij de provincie Limburg ingediend werd. Dit biodiversiteitsproject werd onlangs door de deputatie goedgekeurd. De subsidie bedraagt 14.544,00 euro. Het project voorziet bijkomende stapstenen in de bestaande natuurcorridor. Er worden houtkanten en heggen aangeplant, het wachtbekken krijgt een opknapbeurt. Aan de buiten dienst gestelde spoorlijn, ter hoogte van het wachtbekken, wordt een reptielenmuur aangelegd. Deze maatregelen verbinden de bestaande natuurkernen en creëren bijkomend of nieuw leefgebied voor o.a. grauwe klauwier, geelgors, muurhagedis, hazelworm, rugstreeppad, argusvlinder, klaverblauwtje, blauwe zandbij, ogentroostdikpoot en das. De werken worden in het najaar van 2024 uitgevoerd. Bron: lanaken.be

Nieuw project versterkt de natuur in het Zouwdal
bottom of page