top of page

Nieuwe mobiliteitsvisie in Diepenbeek

Afgelopen zomer werd er in het centrum van Diepenbeek een nieuwe mobiliteitsvisie uitgerold. Fietsers en voetgangers staan daarin centraal. Het plan werd uitvoerig uitgetest en bijgestuurd op basis van de feedback van alle betrokkenen. De gemeenteraad keurde in maart het aangepast plan goed. Het uiteindelijke plan wordt vanaf maandag 29 april gefaseerd uitgerold. Wat wijzigt er precies? De Toekomststraat, vanaf de Katteweidelaan tot aan de N2 (Wijkstraat), wordt opnieuw een tweerichtingsstraat. Dit moet de lange wachttijden aan het verkeerslicht in de Katteweidelaan, richting N76 (Nieuwstraat) verlichten. Goed om weten is ook dat het verkeer dat uit de Toekomststraat komt, verplicht rechtsaf moet slaan richting de Grendelbaan. De Kloosterstraat wordt dubbelrichting tussen de N2 (Wijkstraat) en de Kerklaan. Zo kan het verkeer zich spreiden over de woonwijken en in het centrum. Deze maatregel wordt na zes maanden apart geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt beslist over de definitieve inrichting. De 'schoolstraat' (in de Kloosterstraat) aan het begin en het einde van de schooldag blijft behouden. Op termijn wordt de schoolstraat uitgerust met een geautomatiseerd systeem. De snelheidsbeperking van 30 km/uur op de N2 wordt een honderdtal meter ingekort. Ze gaat pas in vanaf de kruising met de Spoorstraat en de Dokter ­J. Grouwelsstraat. Aan de Katteweidelaan richting Duifhuisweg wordt de zone 30 dan weer iets langer. Op de Industrielaan tussen de Molenstraat en de ­Stationsstraat wordt de snelheidsbeperking van 50 km/uur opgetrokken naar 70 km/uur. Dit kan zodra de verplichte afscheiding tussen de rijweg en het fietspad is aangebracht. Ondersteunende maatregelen Het bepalen van rijrichtingen, snelheidsbeperkingen en zones is slechts één middel om een veilig en leefbaar centrum te realiseren. Om het plan te ondersteunen, worden er een aantal flankerende maatregelen voorzien. Voor de centrumscholen wordt een schoolvervoerplan uitgewerkt. Dit plan bepaalt hoe je zo veilig en snel mogelijk tot aan de school geraakt. Er wordt verder onderzocht waar trajectcontroles mogelijk en zinvol zijn. Er komt een tonnagebeperking in het hele centrum. De komende maanden wordt bepaald in welke zone dit zal gebeuren en hoe dit kan worden gehandhaafd. (vb. camera’s) Er wordt werk gemaakt van de bewegwijzering aan de Industrielaan. Daarbij wordt nagegaan welke hotspots en attractiepolen moeten en kunnen worden toegevoegd. ...lees verder..... Bron: diepenbeek.be

Nieuwe mobiliteitsvisie in Diepenbeek
bottom of page