top of page

Verbod op vuurwerk tijdens eindejaarsperiode

Volgens het gemeentelijk GAS-reglement is het in onze gemeente niet toegestaan om vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. Ook dit eindejaar zal de burgemeester, bevoegd voor dierenwelzijn en voor de algemene veiligheid, als hoofd van het gemeentebestuur geen uitzonderingen toestaan op het algemene verbod. Waarom een verbod? Vuurwerk afsteken houdt een risico op materiële en menselijke schade in. De knallen en flitsen zijn daarnaast voor veel dieren angstaanjagend, met verloren gelopen of gewonde dieren als gevolg. Ook heel wat mensen ervaren stress door het lawaai. Bovendien is het afsteken van vuurwerk vervuilend. Het zorgt voor een toename van CO2 en fijnstof in de lucht. Voorts belanden de zware metalen in de riolering, de lucht of de bodem. Heb jij een mening hierover? Laat het ons weten via onderstaande poll.

Verbod op vuurwerk tijdens eindejaarsperiode
bottom of page