top of page

Voorstel nieuwe straatnamen in Bilzen

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen brengt ter kennis aan de bevolking dat er in het kader van de fusie tussen stad Bilzen en gemeente Hoeselt op 1/1/2025 zal overgegaan worden tot de vaststelling van volgende nieuwe straatnamen in Bilzen: Acacialaan, voorstel: Haagbeuklaan Annastraat, voorstel: Wildbloesemstraat Bergweidelaan, voorstel: Groene Grachtlaan doortrekken Bergstraat, voorstel: Hemerikberg Beukenstraat, voorstel: Kimpelstraat Bovenstraat, voorstel: Bovenboslaan Broek, voorstel: Krombeekstraat Dorpsstraat, voorstel: Eigenbilzenstraat Groenstraat, voorstel: Snijderstraat Hereveld, voorstel: Grasveldstraat Hoogstraat, voorstel: Keramiekstraat Kerkstraat, voorstel: Kerkberglaan Klein Veldje, voorstel: Oude Vlijtingerweg verlengen Klinkstraat, voorstel: Kortestraat Molenstraat, voorstel: Nieuwmolenweg Rozenstraat, voorstel: Eglantierstraat Smisstraat, voorstel: Smedenstraat Torenstraat, voorstel: Arnold Judongstraat Het volledig dossier ligt ter inzage van het publiek in het stedelijk administratief centrum, dienst Burgerzaken, Deken Paquayplein 1, gedurende 30 dagen die volgen op datum van 20 november 2023, binnen welke termijn eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen ingediend worden bij ons bestuur. Op 30/11/2023 ligt het voorstel tot wijziging van de straatnamen in Hoeselt voor op de gemeenteraad van Hoeselt. Bron : bilzen.be

Voorstel nieuwe straatnamen in Bilzen
bottom of page