top of page

Werken snelwegparking Diepenbeek van start

AWV gaat over tot de renovatie en uitbreiding van de bestaande snelwegparkings langs de E313 in Diepenbeek. Met dit project wil AWV o.a. de verouderde infrastructuur vernieuwen en het tekort aan vrachtwagenparkings in Vlaanderen aanpakken. Benieuwd naar wat er allemaal te gebeuren staat? De aannemer is zopas gestart met de renovatie en uitbreiding van de twee snelwegparkings langs de E313 in Diepenbeek. Na een periode van voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken begint het echte grondwerk. Er worden grondverbeteringen uitgevoerd waar nodig, en de grond wordt gezeefd en gestockeerd voor hergebruik op het terrein. Vervolgens wordt er riolering en infrastructuur aangelegd. De werkzaamheden zullen bij gunstige weersomstandigheden in totaal zo’n acht maanden in beslag nemen. Bijkomende plaatsen, met aandacht voor groene karakter en waterhuishouding  De werkzaamheden zorgen voor: 30 parkeerplaatsen voor auto’s,  16 voor moto’s,  5 voor lichte bestelwagens of caravans,  3 voor bussen,  43 voor vrachtwagens en 3 voor langere en zwaardere vrachtwagens (LZV).  Tijdens de heraanleg van de rustplaatsen wordt er ook verlichting, sanitaire voorzieningen, camerabewaking en een hoge omheining voorzien. De parkings krijgen een groene heesterbuffer en elk zo’n 100 nieuwe bomen. De huidige snellaadsystemen voor elektrische voertuigen blijven net als de parking beschikbaar tijdens de werkzaamheden. Er wordt ruimte vrijgehouden om op termijn – ten vroegste vanaf 2027 - de eventuele uitbating van een tankstation mogelijk te maken.  Oplossing voor buurtwegen Met de heraanleg van de parking vervallen de bestaande buurtwegen over de parking. Om aan de noordzijde de toegang tot de landbouwpercelen naast de buurtweg nr. 59 te blijven verzekeren, wordt op de terreinen van de snelwegparking een zone vrijgehouden om de betrokken percelen voor bevoegden bereikbaar te houden. Bron: diepenbeek.be

Werken snelwegparking Diepenbeek van start
bottom of page