top of page

Dancing Real in Tongeren tijdelijk dicht

De Tongerse burgemeester Patrick Dewael  heeft dancing REAL club aan de Luikersteenweg tijdelijk laten sluiten. Hij deed dat op advies van brandweer en politie. Er werden tijdens een recente controle verschillende inbreuken op de brandveiligheid vastgesteld.


De sluiting is het gevolg van een recente gecoördineerde actie die de politiezone Tongeren/Herstappe, de brandweer van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, de milieutoezichthouders van de stad Tongeren en de sociale inspectiediensten tijdens de openingsuren hadden uitgevoerd.


Tijdens die actie konden de aanwezige diensten meerdere inbreuken vaststellen op de wet rond de brandveiligheid. Zo werden onder andere de uitgangen versperd, bleken evacuatiewegen onvoldoende bruikbaar, waren brandblussers niet gemonteerd en gaf de detectie storingen aan. De brandweer heeft vervolgens een negatief brandpreventieadvies opgesteld’, zegt burgemeester Patrick Dewael.


Vooraleer de zaak terug de deuren mag openen, moeten de uitbaters eerst de nodige aanpassingen of verbouwingen uitvoeren. Als de eigenaar dan een positief advies krijgt dan kan er weer als vanouds gefeest worden.

bottom of page