top of page

LANAKEN: Help onze bijen door je eigen bloemenweide in te zaaien

Bestel je gratis bloemenmengsel voor 9 april en zaai je eigen bloemenweide in. Daarmee help je onze bijen en de natuur. Enkel voor inwoners van Lanaken.


Onze honingbijen, wilde bijen en hommels stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Bijen vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens stuifmeel mee, waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze groeien dan vervolgens uit tot volwaardige vruchten en zaden.

De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijk. Een belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte in de tuin is dus voor hen zeer welkom. In de meeste tuinen komen weinig tot geen bloemen meer voor. Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan doen.

Gratis bloemenmengsel De gemeente biedt ook dit jaar een gratis bloemenmengsel aan. Het meerjarig mengsel heeft de volgende samenstelling (in afnemende hoeveelheden): voederwikke, rode klaver, pastinaak, bonte wikke, gewone rolklaver, dille, goudsbloem, gele ganzenbloem, bernagie, venkel, wilde peen, gewone margriet, grote klaproos, korenbloem, grote kaardenbol en duizendblad.

Dit bloemenmengsel is uitsluitend bedoeld voor tuinen. Het bestaat uit een combinatie van inheemse planten en cultuurplanten. Deze cultivars horen uiteraard niet in de Lanakense natuurgebieden thuis.

Enkel inwoners van Lanaken komen in aanmerking. De oppervlakte van het in te zaaien perceel is beperkt tot 100 m². Bestellen kan tot 9 april 2023.


bron: lanaken.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page