top of page

Robuuste natuurverbinding voor de kamsalamander

Dankzij een biodiversiteitsstudie van de provincie Limburg is er in lanaken een natuurverbinding voor de kamsalamander aangelegd. In een poel verdoken in het parkbos achter het Pyxiscollege werd in 2018 een populatie kamsalamanders ontdekt. De gemeente Lanaken, Natuurpunt Lanaken en Regionaal Landschap Kempen en Maasland sloegen de handen in elkaar en creëerden, met behulp van biodiversiteitssubsidies van de provincie Limburg, een robuuste natuurverbinding voor de kamsalamander.

Foto: © lanaken.be

Pietersheim vormt in Lanaken een groene as en verbindt via de Langkeukelbeek het Kempisch plateau met de Maasvallei waardoor ook het Nationaal Park Hoge Kempen en het RivierPark Maasvallei met elkaar geconnecteerd worden. De beek loopt doorheen de recent ontwikkelde sportzone Montaignehof en vormt de blauwe ader van de natuurverbinding.

Langs de Langkeukelbeek werd 225m houtkant aangeplant, 150m gemengde haag, 120m heg en wordt 0.5 ha grasland extensief beheerd. Samen met een aangeplant klimaatbos werden twee poelen aangelegd die als stapstenen dienen voor de kamsalamander en zo helpen bij de verspreiding en weerbaarheid van de bestaande populatie. In totaal wordt zo een natuurverbinding gerealiseerd over een afstand van 1,5 kilometer en kunnen bezoekers van de sportzone sporten tussen en in de natuur.

Dit mooie project werd op 15 juni voorgesteld in aanwezigheid van schepen van leefmilieu Christel Gorissen en gedeputeerde voor milieu en natuur Bert Lambrechts.


Bron: lanaken.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page