top of page

BILZEN: Kruispunt Heesveld — Sint-Lodewijkstraat voortaan veiliger

Afgelopen zomer is een aanpassing uitgevoerd aan het kruispunt van Heesveld met de Sint-Lodewijkstraat.

Om de veiligheid van de fietsers te verhogen werd de rijbaan versmald d.m.v. overrijdbare bermen. Deze vertragen het verkeer waardoor er meer aandacht is voor de fietsers. Evenem

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page