top of page

BILZEN: Meershoven en Spelverstraat rioleringswerken

De Spelverstraat en Meershoven worden voorzien van nieuwe, gescheiden riolering, meer bepaald tussen de Demer in Meershoven en de aansluiting met Bleekaart in de Spelverstraat. Ook de verouderde nutsleidingen worden vernieuwd en ondergronds gebracht. Het eerste stuk van de Brabantsestraat krijgt eveneens gescheiden riolering en er komt een buffergracht om het regenwater vertraagd naar de Demer te laten afvloeien. Alle woningen binnen de werfzone dienen op hun eigen terrein een gescheiden afvoer aan te leggen.

Foto: © bilzen.be

In Meershoven wordt de rijweg versmald zodat er ruimte ontstaat voor een verhoogd aanliggend fiets- en voetpad. In de Spelverstraat komt een vrijliggend fiets- en voetpad en plantvakken op de rijbaan zorgen daar voor een snelheidsremmend effect en groene toets.

Voorts is er de herinrichting van Pijpenpoort. Die focust op een veiligere omgeving voor de talrijke leerlingen die met de bus naar school komen. Aan de aansluiting met Pijpenhof zal eenrichtingsverkeer gelden. Het fietspad in Meershoven wordt doorgetrokken naar de Kloosterstraat, zodat de huidige oversteek niet meer nodig is.


De werken in de Spelverstraat zullen eind mei afgerond worden. Dan is het de beurt aan Meershoven. Daar zullen de ingrepen minstens acht maanden duren. Alles tezamen kosten de boven- en ondergrondse verbeteringen 2.500.000 euro, waarvan de Vlaamse Milieumaatschappij 750.000 euro subsidieert.

  • Plannen Meershoven en Spelverstraat rioleringswerken

  • Presentatie Gemoco

  • Presentatie Sweco

Bron: © bilzen.beComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page