top of page

Kinderen van Rutten voeren Evermarusspel op

Zondag 25 maart was het weer zover. Toen is in Rutten Sint-Evermarus nagespeeld door de kleuters en kinderen van Rutten. De juffen van kleuterschool Evermaruske hebben het martelarenspel van Sint-Evermarus, dat intussen toch al 1050 jaar bestaat, bewerkt voor kinderen. Ze hebben het spel zo authentiek mogelijk nagespeeld.


Er waren zo een vijftigtal kleuters en kinderen die het martelarenspel hebben opgevoerd in de Heilige Weide. Zowel Wildemannen, Engeltjes, Pelgrims als Haccouren werden uitgebeeld. Voor de gesmaakte uitvoering werd de nieuwe vlag, affiche en het programmaboekje voorgesteld. Er waren ook heel wat mensen opgedaagd om dit van dichtbij mee te maken. Zij konden achteraf nog wat genieten van het eten en drinken. Voor de allerkleinsten was er ook een springkasteel voorzien. De organisatie was zeer tevreden met het talrijke publiek dat aanwezig was.


Foto: Nico Francois

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page