top of page

Provincie verhoogt kansen op duurzame job voor moeilijk bereikbare jongeren

De arbeidsmarkt in Limburg was nog nooit zo krap. Gemiddeld zijn er nog slechts 2 werkzoekenden per openstaande vacature. Neem daarbij nog eens de kwalitatieve mismatch en het gevolg is dat vele vacatures niet ingevuld geraken. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Dit staat in schril contrast met de lage Limburgse tewerkstellingsgraad van 74,9 %, de laagste score in Vlaanderen. Bovendien is bijna 23 % van de 25-64-jarigen - 108.000 Limburgers - niet aan de slag en ook niet op zoek naar werk. Er is dus nog een grote arbeidsmarkt-reserve in onze provincie.

Foto: © Unsplash

Met SALKturbo zetten we in op het activeren van deze reserve door een inclusieve economie en samenleving te creëren. De deputatie heeft daarom bijna 2 miljoen toegekend aan projecten die kwetsbare jongeren stimuleren en begeleiden naar duurzaam werk. Met een provinciale cofinanciering van 105.000 euro aan het project I CAN gaan we 800 Limburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen de arbeidsmarkt te betreden. Daarnaast trekken we ook nog eens 700.000 euro uit voor het SALKturbo project Overkop² van Arktos en CAW Limburg. Via dit project wordt een laagdrempelige dienst- en hulpverlening aangeboden die focust op een succesvolle instroom op de arbeidsmarkt in een aantal Limburgse OverKophuizen.”....lees verder...


Bron: limburg.be

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page