top of page

Trajectcontrole operationeel in Bilzen

Bilzen scoort goed in de Monitor Letselongevallen van de federale politie: onze zone heeft het minste letselongevallen per 10.000 inwoners. Toch kan het nog beter: de recente toename inzake fietsongevallen zet aan tot bijkomende maatregelen.

Foto: © bilzen.be

Trager verkeer Uit onderzoeken zoals de mobiliteitsenquête, de fietsbevraging en de luisteravonden blijkt dat ook inwoners vragen naar trager verkeer. Dit omwille van de onveiligheid in woon- en centrumstraten, het gevaar voor jonge fietsers en de toenemende druk op woonomgevingen. Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit van het stadsbestuur. Als de snelheid in woonkernen verlaagt, neemt het aantal ongevallen af en zijn accidenten minder ernstig wanneer ze toch zouden voorvallen. Het gevoel van veiligheid neemt toe, waardoor men vaker kiest voor de fiets en ook geluidshinder zal verminderen.


Door het groeiend aantal bezoekers aan het handelscentrum en de horecaterrassen leeft de vraag naar een rustige en autoluwe binnenstad steeds nadrukkelijker. De auto moet zich aanpassen aan de voetganger en fietser, niet andersom. Daarom pakt de stad uit met een uniform snelheidsplan, dat dit voorjaar opgestart wordt en de komende jaren verder uitgerold.


Het plan vertrekt vanuit enkele basisprincipes:....lees verder....


Bron: bilzen.be

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page